Buget

Denumire 
Buget individual 7986 din 19.04.2021vizualizare
Buget de Stat 22561Vizualizare
Buget Local HCLS 20.900 din 29.09.2020Vizualizare
Buget Local HCLS 250 din 31.08.2020Vizualizare
Buget Local HCLS 258 din 11.09.2020Vizualizare
Buget Local HCLS 219 din 30.07.2020Vizualizare
Buget stat 15689 din 11.08.2020Vizualizare
Buget de stat 11444 din 25.06.2020Vizualizare
Buget de Stat 12493 din 07.07.2020Vizualizare
Buget Local HCLS 192 din 23.06.2020Vizualizare
Buget local HCLS 155 din 27.05.2020Vizualizare
Buget Local Hcls 71 65.02.03.02 -30.03.2020Vizualizare
Buget Local Hcls 71 65.02.04.01 -30.03.2020Vizualizare
Buget de stat 4639 - 03.03.2020Vizualizare
Buget local HCLS 40 - 26.02.2020Vizualizare
Buget Stat 28835 din 17.12.2019Vizualizare
Buget de stat 28325 din 10.12.2019Vizualizare
Buget de stat 28008 din 06.12.2019Vizualizare
Buget de stat 27627 din 02.12.2019Vizualizare
Buget de stat 25498 din 04.11.2019Vizualizare
Buget_stat 19008 din 28.08.2019Vizualizare
Buget de stat 15998 din 15.07.2019Vizualizare
Buget de stat 14824 din 28.06.2019Vizualizare
Buget de Stat 13578 din 18.06.2019Vizualizare
Buget de stat 13055 din 10.06.2019Vizualizare
Buget de Stat 8891 din 19.04.2019Vizualizare
Buget de Stat 6828 din 29.03.2019Vizualizare
Buget Local HCLS 759 din 28.11.2019Vizualizare
Buget Local HCLS 568 din 17.12.2018Vizualizare
Buget Local HCLS 515 din 31.10.2019Vizualizare
Buget Local HCLS 464 din 24.09.2019Vizualizare
Buget Local HCLS 421 din 28.08.2019Vizualizare
Buget Local HCLS 374 din 30.07.2019Vizualizare
Buget Local HCLS 336 din 25062019Vizualizare
Buget Local HCLS 211 din 16.04.2019Vizualizare
Buget Local HCLS 300 din 29.05.2019Vizualizare
Buget 2020Vizualizare
BUGET LOCALVizualizare
BUGET LOCAL ()Vizualizare
BUGET 2018Vizualizare
buget HLS3 510Vizualizare
BUGET LOCAL HCLS 111- 12.03.2018Vizualizare
buget local 28.03.2018 - HCL 130Vizualizare
BUGET LOC HCLS 52 _16.02.2018Vizualizare
buget HCLS 263_26_06_2018Vizualizare
buget HCLS 224_30_05_2018Vizualizare
buget HCLS 148_11_04_2018Vizualizare